W ubiegły wtorek na terenie żwirowni w Nowogrodzie Bobrzańskim z herpetofauny aktywne były jedynie pojedyncze okazy żab z rodzaju Pelophylax. Młode osobniki wygrzewały się gdyż zapewne intensywnie żerują zanim rozpoczną sen zimowy (hibernację), tak jak inne krajowe płazy i gady. Tutejszej herpetofaunie, a także innym zwierzętom, za hibernakula czyli zimowiska posłużą między innymi sterty kamieni które zostały usypane w ramach naszego projektu. Wy róznież możecie stworzyć takie zimowiska lub korytarze ekologiczne dla zwierząt w swoich ogrodach, do czego Was serdecznie zachęcamy!