(EN) Ground beetles (family Carabidae) are one of the most abundant group of ground-dwelling arthropods. In scientific studies, they are often used as bioindicators of habitat quality. Therefore, we installed several pitfall traps in southern part of quarry (in different microhabitats such as forest, meadow, open sandy soils, etc.) to catch ground beetles. Within next few weeks, all catches will be sorted and determined to have overall species composition of carabid community in the studied area.

(CZ) Střevlíkovití brouci patří mezi nejpočetnější skupinu po zemi se pohybujících členovců a často jsou ve vědeckých studiích používáni jako bioindikátory kvality prostředí. Proto jsme v jižní části lomu (zvané též jako Bobroviště) umístili několik zemních pastí v různých typech prostředí jako např. les, louka, obnažené půdy a podobně. Ulovené střevlíky během následujících týdnů roztřídíme a určíme, čímž získáme druhové složení společenstva střevlíků na sledované lokalitě.